P O Š T E V A N K A
AVTOR PROGRAMA;
Kordiš Davorin
Požarnice 32
Vnanje Gorice
1351 Brezovica pri Ljubljani
tel: 041/364-149
telefax: 0-5995-1919
kordis@davorin.si
NAMEN:
Pomoč najmaljšim učencem pri učenju ,za njih zelo težke teme,kot je matematika.Posebno težka je seveda poštevanka,zato je namnejen ta program ravno njim.Ni jim potrebno sedeti pred matematičnim učbenikom in se s težavo posvetiti učenju.Sedaj se lahko naučijo poštevanko na bolj prijazen način,s sedenjem pred računalnikom in klikanjem.
Straši,dovolite vašim otrokom ta način učenja,seveda z vašo prisotnostjo.

NAVODILA :
  Naslednja stran vam prikaže 1.tablico poštevanke,kjer je razvidno predstavljeno računanje.Na dnu so povezoavlni gumbi do vseh tablic.Ko se otrok nauči prve lekcije,sledi preverjanje znanja.S klikom na rezultat se odpre pojavno okence s številko.Računalnik s prijetnim glasom pove ali je odgovor pravilen ali napačen.
  Upam,da bo ta način učenja prijazen otrokom in staršem.
poštevanka
poštevanka
poštevanka
poštevanka
poštevanka
poštevanka
poštevanka
 
Morebitne napake , ki jih ugotovite , prosim sporočite na naslov :
NAPAKE

domov
T A B L I C E  Z A  U Č E N J E   P O Š T E V A N K E          
Stran ureja Kordiš Davorin
Reklamne tablice in tablice z imeni