~  S L O V E N ' C   ~

HČERE SVET


Ljubice pod okno dragi
pride marsiktero noč,
z deklico se pogovarjat,
dokler se napoči zor.

To je zvedel oča stari,
stari oča, sivi moľ,
kregal svojo lepo hčerko,
in svaril jo je rekoč:
"Ako boš pri okni stala,
kadar mimo hodil bo,
ak ponoči govorila,
ino z njim vasvala boš,
hiąo bodem ti ogradil,
zidal zid bom krog in krog,
spustil bom okoli hiše
Sultana, de lajal bo,
stari hiąni bom ukazal,
de bo spavala s teboj."

Hčerka je odgovorila
te besede mu, rekoč:
"Stari oča, oča ljubi,
ljubi oča, modri moľ!
Lojtro bo za zid prinesel,
za peséta kruha kos,
hišna meni davno nosi
pisma s plačano rokó;
ako hóčte, de ne pride
več pod okno ljubi moj,
za ľenico dajte dragmu,
ljubi oča! me na dom."

        France Prešeren                                                                  Primož Trubar

ZDRAVLJICA

Prijat'li! Obrodile
so trte vince nam sladko,
ki nam oživlja žile,
srce razjasni in oko,
ki vtopi,
vse skrbi,
v potrtih srcih up budi!


Komu najpred veselo
zdravljico, bratje! č'mo zapet?
Bog našo nam deželo,
Bog živi ves slovenski svet,
brate vse,
kar nas je
sinov slovenske matere!


V sovražnike 'z oblakov
rodu naj naš'ga trešči grom;
prost, ko je bil očakov,
naprej naj bo Slovencov dom;
naj zdrobe
njih roke
si spone, ki jih še teže!


Edinost, sreča, sprava
k nam naj nazaj se vrnejo;
otrok, kar ima Slava,
vsi naj si v roke sežejo,
de oblast
in z njo čast,
ko pred, spet naša bosta last!


Bog živi vas Slovenke,
prelepe, žlahtne rožice,
ni take je mladenke,
ko naše je krvi dekle;
naj sinov
zarod nov iz vas bo strah sovražnikov!


Mladen'či, zdaj se pije
zdravljica vaša, vi naš up;
ljubezni domačije
noben naj vam ne vsmrti strup;
ker zdaj vas
kakor nas
jo srčno branit' kliče čast!


Žive naj vsi narodi,
ki hrepene dočakat' dan,
de koder sonce hodi,
prepir iz sveta bo pregnan,
de rojak
prost bo vsak, ne vrag, le sosed bo mejak!

.
Nazadnje še, prijat'lji,
kozarce zase vzdignimo,
ki smo zato se zbrali,
ker dobro v srcu mislimo;
dokaj dni
naj živi

vsak, kar nas dobrih je ljudi!


PRVA SLOVENSKA SLOVNICA

SLOVENEC - BODI PONOSEN NA TO KAR SI!
 


 
Ne sramujte se svojega porekla,svojega jezika,svojega mišljenja,še posebej svoje domovine.Vsak,ki nam krati pravico Slovenstva,se naj zave,da Slovenca ni mogoče izkoreninit.Patriotizem je pozitiven odnos,vendar naj se ne razbohoti v nacionalizem,kar nam seveda škodi.Slovenec,je lahko samo Slovenec,in nihče drug.Tujec lahko dobi državljanstvo,lahko živi v Sloveniji mnogo let,lahko je tudi njegov zakonski partner slovenec,lahko se ima tudi sam za Slovenca,pa vendar to ni in nikoli ne bo.Kajti,Slovenec biti,pomeni Slovenstvo čutiti.Misli v slovenskem jeziku,le tako si lahko Slovenec.

Davorin Kordiš


BLOG            KONTAKT            DOMOV            IZHOD            GOR            NATISNI TO STRAN