FOTOLOV

FOTOLOV DIVJIH ŽIVALI ŽIVEČIH NA LJUBLJANSKEM BARJU

Fotografije so izključno avtorske. Nobena žival ni fotografirana v ujetništvu ali udomačena. Vse fotografije nastanejo izključno v naravi.
Obiščite zanimivo stran.

fotolov

,